Tábor 2018

MAFIE

RS Hájenka Pohořelice

12. - 25. 8. 2018

Letní tábor pro děti od 8 do 15 let!

PŘIHLÁŠKA

4.690,- Kč

Časté dotazy rodičů - letní dětský tábor

Snažíme se pořádat bezproblémový tábor, na kterém se děti, ať už ty menší nebo ty dospívající, cítí dobře a užijí si každý den pobytu. Proto se taky snažíme každoročně sestavit co možná nejlepší program a jsme rádi, když s námi táborníci zůstávají a účastní se našeho tábora každoročně. To je pro nás známka spokojenosti dětí i Vás rodičů a zároveň je to pro nás největší ocenění naší práce.

Jak předcházíme různým rizikům na táboře:

Úrazy

Při pobytu dětí na táboře (stejně jako kdekoliv jinde) nelze bohužel zcela vyloučit riziko úrazů. Dá se jim ale úspěšně předcházet. Například pečlivě zvoleným programem, neustálou přítomností vedoucího u oddílu během celého dne a nebo působením na děti samotné – všem dětem vštěpujeme 3 nejdůležitější pravidla:

  • celý oddíl se všude pohybuje pohromadě a bez vědomí svého vedoucího se nesmějí od oddílu vzdálit (ať už se jedná o jídelnu, les nebo třeba bazén)
  • není přípustné aby někdo házel čímkoliv bez svolení vedoucího, lezl na stromy či jiná vyvýšená místa
  • kapesní nože (velké i ty skládací) jsou uschovány u oddílového vedoucího a jsou rozdávány dětem jen v případě potřeby. Dodržování zásad bezpečnosti při střelbě ze vzduchovky je samozřejmostí.

Zdravotní stav

Nejdůležitější je kompletní informace od rodičů, o zdravotním stavu dítěte před odjezdem na tábor; přehled zdravotních omezení jednotlivých dětí (alergie, dieta, omezení zátěže, povinné léky, příp. psychické problémy apod.) Tyto informace si vybere při odjezdu přímo zdravotník tábora, ten je pečlivě nastuduje a poté předá informace jednotlivým oddílovým vedoucím.Léky dětem vydává zdravotník osobně, u starších dětí (po konzultaci s rodiči) necháváme užívání léků na dětech samotných, ale nezapomínáme na pravidelnou kontrolu.

Jakékoliv zdravotní komplikace hlásí děti svému oddílovému vedoucímu nebo přímo zdravotníkovi, který je přítomen neustále v blízkosti dětí. Zdravotník tyto komplikace řeší v rámci možností táborové marodky, nebo převozem dítěte k odbornému vyšetření ke sjednanému místnímu lékaři nebo na pohotovost.

V horkých letních dnech dbáme na prevenci před úpalem (pitný režim, mokrá hlava, pokrývka hlavy). V deštivých dnech usilujeme především o suché oblečení a boty, ale také umožňujeme dětem přístup k teplému čaji.

Každý vedoucí je před začátkem tábora proškolen zdravotníkem o první pomoci.

Koupání

Pokud dítě neumí plavat je dobré, když toto oznámí rodiče zdravotníkovi již při odjezdu dětí na tábor. Oddílový vedoucí na začátku tábora překontroluje plavecké schopnosti jednotlivých dětí. Ke koupání využíváme prověřené lokality, v nejlepším případě jsou to bazény s pevným a čitelným dnem. Během koupání dětí jsou přítomni všichni oddílový vedoucí nebo jejich zástupci, ať už na břehu, nebo mezi dětmi ve vodě a udržují si neustálý přehled o pohybu a činnosti jednotlivých dětí. Před odchodem od prostoru koupání vedoucí kontroluje stav a počet dětí a odchází jako poslední.

Dětský kolektiv - šikana

V současné době všeobecně známý problém, který je velmi závažný. Po mnohaletých zkušenostech vedoucí snadno pozná dítě, které je možným terčem takového jednání ostatních dětí. Většinou se jedná o dítě, které se od ostatních nějakým způsobem odlišuje – chováním, psychikou, zdravotním stavem, ale třeba i oblékáním apod. Včasné odhalení možného rizika je jedním z předpokladů, jak šikaně předejít ještě dřív, než se objeví. Důležité je také získat si důvěru dětí – jak těch, které jsou potencionálním terčem šikany, tak ostatních, které pak mohou pomoci agresora usměrnit nebo označit. Pečlivé a soustavné sledování nálad a vztahů v dětském kolektivu ze strany vedoucích i vedení tábora je tedy nezbytností!

Vedoucí, praktikanti a další pracovníci tábora

Už pravidelně každý rok se bohužel objevují v médiích informace o obtěžování dětí na táborech ze strany některého z vedoucích či jiných pracovníků tábora. Ačkoliv statistiky vypovídají o mizivém procentu takových selhání, je naprosto pochopitelná obava Vás, rodičů, ve chvíli kdy dítě na tábor odjíždí. Náš tábor je organizován již několik let stejnými pracovníky a v případné přijímání nových členů docházelo pouze na základě vlastního prověření. Do této kategorie rizik lze zařadit i nepřiměřené fyzické tresty – v případě našeho tábora ovšem naši vedoucí nikdy neukládají nepřiměřené tresty.

Alkohol a drogy

Tato rizika nelze bohužel nikdy zcela vyloučit, ale lze jim více či méně předcházet. Alkohol a drogy představují větší hrozbu pro ty děti, které jsou přes prázdniny doma samotné bez neustálého dozoru rodičů. Výhodou účasti na dětském táboře s pečlivě připraveným a zajímavým programem je soustavná pozornost oddílových vedoucích, kteří jsou právě na tato rizika a rozpoznání jejich příznaků zvláště upozorňováni.

Otevřené jednání s dětmi (v tomto případě především s těmi staršími) umožňuje diskusi o těchto problémech přímo s dětmi a vysvětlení všech dopadů takového jednání pro jejich pobyt na táboře (okamžitý odjezd pro hrubé porušení Táborového řádu), pro jejich situaci v rodině (komplexní informace rodičům) či na jejich zdravotní stav a vývoj.