Počet přihlášených dětí / Kapacita tábora
  80  / 80
Počet náhradníků   4

RS Hájenka Pohořelice

11. - 24. 8. 2019

Letní tábor pro děti od 8 do 15 let!

PŘIHLÁŠKA

4.690,- Kč       informace k přihlášení

LEDET - Letní dětské tábory

LEDET byl původně neziskovou organizací, která vznikla v roce 2007 za účelem pořádání letních dětských táborů. V na konci roku 2013 toto občanské sdružení zaniklo kvůli novému občanskému zákoníku. Na začátku roku 2014 jsme se rozhodli spolupracovat s T.J. Sokol Uherské Hradiště.

LEDET vede stále stejná parta lidí již od začátku jeho vzniku. Aktivně se věnujeme práci s dětmi a mládeží. Všichni členové našeho sdružení každoročně přispívají nemalým úsilím při organizaci táborů. Neustále se zdokonalujeme účastí na školeních se zaměřením na práci s dětmi.
 
V průběhu let, kdy pořádáme tábory, jsme přijali v roce 2009 záštitu (dotaci) od tehdejšího hejtmana Zlínského kraje Libora Lukáše. V roce 2011 jsme spolupracovali s nadací Děti-Kultura-Sport. Našimi významnými investory jsou také firmy Coolnet s.r.o, Josef Hovůrka - výroba nábytku, Tekoo, Hamé a další. V neposlední řadě firma INF, s.r.o. z Uherského Hradiště.

Vše co děláme, děláme pro děti!

Chceme navázat na naše dlouholeté zkušenosti a využít je ve prospěch Vašich dětí. Nové členy a vedoucí si vybíráme s velkou pečlivostí. První rok působení na táboře není nový vedoucí přiřazen samostatně k oddílu, ale je veden jako praktikant a vede oddíl spolu s některým z našich zkušených vedoucích.