Počet přihlášených dětí / Kapacita tábora
  80  / 80
Počet náhradníků   4

RS Hájenka Pohořelice

11. - 24. 8. 2019

Letní tábor pro děti od 8 do 15 let!

PŘIHLÁŠKA

4.690,- Kč       informace k přihlášení

60. léta 2012

 

Termín : 24.7. - 5. 8. 2012
Středisko: Zbrojovák Suchá Loz
Cena: 3990,- Kč

Leták

Diplom

Fotky

odkaz na fotky z tohoto tábora na Facobooku

 

Videa z tohoto tábora

odkaz na youtube

 

Ubytování je zajištěno v chatkách.

Tábor se koná ve středisku Suchá Loz v Bílých Karpatech. K dispozici nám bude celá budova se třemi prostornými místnostmi. Klubovna má možnost vytápění v chladnějších dnech, využíváme ji také jako kino sál. Druhá místnost je velmi světlá a prostorná i pro hry náročnější na prostor. Třetí místností je jídelna, kterou využíváme jako taneční sál pro diskotéky a karaoke.
Strava je zajištěna 5x denně - snídaně, dopolední svačina-ovoce, oběd, odpolední svačina, večeře. Minimálně 2x až 3x za tábor špekáčky u ohně. V případě hladu je možné připravit pro děti i druhou večeři.
Pitný režim je zajištěn várnicemi se šťávou a v chladnějších dnech s čajem. Při snídani, obědě a večeři mají děti možnost výběru čaje nebo šťávy.

Cena tábora je 3.990,-Kč. Tato cena zahrnuje ubytování, stravu (viz.výše), pitný režim, proškolený zdravotnický dohled, vedení zkušenými vedoucími, nákup pomůcek pro hry a provoz tábora, odměny pro děti jako jsou například cukrovinky nebo závěrečné ocenění aktivity dětí. 

Kapacita tábora je do 50 dětí od 8 do 15ti let.

Spodní věková hranice je nutná, aby tyto menší děti uměly číst a byly samostatné při hygieně, oblékání,  usínání a dalších činnostech, které by mohly brzdit chod tábora. Starší děti (nad 15 let) mohou jet po dohodě s vedoucími za předpokladu, že s námi byly již v předešlých letech a jejich pobyt byl bezproblémový.

Doprava dětí v letošním roce nebude zajištěna autobusem!

Ze zkušeností z minulých let jsme se rozhodli tuto dopravu neorganizovat. Děti dopraví rodiče přímo na středisko do Suché Lozi. Pro ty, kteří nemají možnost odvézt děti přímo na středisko můžeme zajistit individuální dopravu Vícemístným vozidlem z Uherského Hradiště nebo je vyzvednout po cestě na středisko.


 

Pro rodiče jistě důležitá informace - ODPOLEDNE PRO RODIČE - v sobotu 28.7.2012 přímo v táboře od 15 do 17 hodin.
V tomto čase rodiče mohou se svými dětmi projít připraveným programem (lanové centrum a různé soutěže a hry nejenom pro děti, ale i pro rodiče). Rodiče nesmí s dětmi opustit táborový areál bez vědomí vedoucích!!!

Dětem přibalte bílé tričko - budeme je batikovat - každý oddíl si vybere barvu a v průběhu tábora budou tyto trička použity při hrách, nástupech a výletech.

Děti se budou podílet na úklidu jídelny. Starší děti (ty co dosáhnou do dřezu :-) ) budou pomáhat s umytím ešusů a příborů.

Pro všechny děti chystáme noční hru.
Pro menší děti připravujeme jednoduché hry např. na světlušky nebo osvětlenou trasu (koná se ihned po západu slunce - někdy ještě v šeru, na louce u tábora nebo přímo v táboře)
 Pro větší děti se snažíme připravit vždy něco nového (aby bylo o čem vyprávět), ovšem odvíjí se také podle situace a chování  :-)

Večerní programy

Táboráky - vždy na začátku a na konci tábora připravujeme slavnostní oheň (vysoký podle zdatnosti nejstarších oddílů) :-)
Špekáčky připravujeme také min. 2x za tábor

Diskotéky - letos chceme diskotéky zpestřit různou tématikou, karaoke a dalším překvapením

Každý třetí den je v programu odpočinkový večer s hrou na Medvěda (nebo promítání atd.)

Na konci tábora si děti odvezou také CDčko, na kterém najdete fotky z celého průběhu tábora. Děti tak budou mít skvělou vzpomínku a rodiče se díky tomu také něco dozví ;-)


Rok 2012 bude ve znamení 60.let !

úterý 24. 7. až neděle 5. 8. 2012

Tábor se bude konat ve středisku v Suché Lózi - tam, jako v roce 2011

Ubytování bude zajištěno v chatkách, máme k dispozici kuchyň, jídelnu, společenskou místnost a klubovnu s možností vytápění v chladných či deštivých dnech.

V ceně tábora 3990,-Kč je zahrnuta strava 5x denně, pitný režim, ubytování, zdravotnický dohled a odměny pro děti.

Už teď víme, že děti budou potřebovat spacák, prostěradlo a ešus s příborem a nerozbitným hrnkem.
A hlavě nějaký super obleček na karneval - můžete se nechat inspirovat 60. léty! (kosmonauti, hippies, beatles, válka ve vietnamu, Rebelové...)

V roce 2011 bylo hodně deštivé léto, na tuto situaci jsme také dokonale připraveni! V deštivých dnech, díky úžasně velkým místnostem, můžeme hrát i hry náročnější na prostor a program může téměř bez omezení pokračovat.
Až nám dojde inspirace, můžeme dětem promítnout nějakou pohádku či film na plátno, nebo si můžeme zazpívat při karaoke.