Počet přihlášených dětí / Kapacita tábora
  80  / 80
Počet náhradníků   4

RS Hájenka Pohořelice

11. - 24. 8. 2019

Letní tábor pro děti od 8 do 15 let!

PŘIHLÁŠKA

4.690,- Kč       informace k přihlášení

Letní tábory s oddílem LEDET

Naše letní tábory jsou určené pro děti od 8 do 15 let. Jsou vždy laděné do nějakého tématu. Letos jsme zvolili téma tábora "MOVIE STAR".

Výhodu našich táborů je, že jsou téměř rodinné. Přijímáme nanejvýš 30-50 dětí a při počtu vedoucích (vždy kolem deseti a víc) máme možnost a čas poznat každé dítě jako jednotlivce. Má to i další výhody, při větším počtu vedoucích jsou povinnosti rovnoměrně rozvrstveny a tak mají více času na děti a jsou méně unavení. Povinnosti jednotlivých vedoucích máme přesně stanoveny ještě před táborem. 

Naším hlavním cílem je rozvoj dětí, a to především v těchto oblastech:

  • rozvoj komunikačních dovedností
  • týmová spolupráce
  • podpora tvůrčího potenciálu dětí
  • ekologická výchova
  • aktivní sociální učení

Zkrátka chceme děti naučit pohybovat se v kolektivu, v přírodě, hrát nové hry a zažít plno legrace :)

Na konci každého ročníku letních táborů dětem rozdáváme před zraky všech účastníků tábora odznaky/náramky různých barev. Tyto odznaky/náramky slouží jako motivace  pro chování  v celém průběhu pobytu. Červený odznak/náramek patří jen těm , kteří vyčnívali z kolektivu svojí aktivitou, kamarádstvím a schopnostmi úspěšného táborníka. Modrý si pak zasloužili děti, které také předvedli skvělé výkony a dobře se přizpůsobily chodu tábora. Barvu bílou si odvezly všechny děti, které s většími či menšími úspěchy absolvovali tábor .
Není rozhodující jakou barvu odznaku/náramku si dítě odveze, ale největší odměnou pro nás vedoucí je, když příští rok děti přijedou znovu aby získali další do sbírky :-)