Počet přihlášených dětí / Kapacita tábora
  80  / 80
Počet náhradníků   4

RS Hájenka Pohořelice

11. - 24. 8. 2019

Letní tábor pro děti od 8 do 15 let!

PŘIHLÁŠKA

4.690,- Kč       informace k přihlášení

Praktikant

Karolína
Zelinková


18 let

Jak dlouho jezdím na tábory:  mým prvním táborem byl Farní tábor, který každoročně pořádá farnost Dolní Němčí. To bylo v roce 2005. V roce 2009 o jarních prázdninách jsem se potom zúčastnila zimního lyžařského tábora v Beskydech. Téhož roku v létě jsem chtěla jet i na jeho letní verzi, ale na poslední chvíli jsem se rozhodla jet právě na Ledet. Od té doby jsem tam jezdila pravidelně jako dítě až do roku 2013,  kdy mi bylo už 15 let. Jsem moc ráda, že mi vedoucí nabídli jet další sezónu znova, tentokrát už jako praktikantka.

Povolání: studentka Gymnázia Uherské Hradiště

Zájmy a koníčky: tanec, hrana na kytaru, práce s dětmi

O mně:  Bydlím v Dolním Němčí, kde se podílím na různých akcích pro děti a jiné. Jsem jedna z vedoucích dolněmčanského Spolča pro děti a mládež, už třetím rokem jsem praktikantkou na Farním táboře nebo jsem například nacvičovala vystoupení "Otci v akci" na Farní ples.

Na základní škole jsem šest let navštěvovala uměleckou školu se zaměřením na scénický tanec, čtyři roky se zaměřením na hru na kytaru a jeden rok se zaměřením na sólový zpěv. Už tři roky navštěvuji kroužek Line dance také v Dolním Němčí a letos jsem začala chodit také na společenské tance.

<< zpět na předchozí stranu